NIEUWS

Mag de fiscus de harde schrijf van uw PC kopiëren?

Mag de fiscus de harde schrijf van uw PC kopiëren om diepgaand onderzoek te doen naar uw fiscale to...

Lees meer

De BV en de inkoop eigen aandelen

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen treedt in werking in 3 stappen. We hadden al...

Lees meer

Afschrijvingen na 1 januari 2020

Bij “Hervorming vennootschapsbelasting 2017” denkt u in eerste instantie aan het goede nieuws: de v...

Lees meer

Nalatigheids- en moratoriuminteresten in 2020

De nalatigheidsinteresten voor kalenderjaar 2020 bedragen 4% aldus een bericht van de administratie...

Lees meer

Administratie versoepelt regeling btw-eenheid

Vennootschappen die economisch, financieel en organisatorisch een groep vormen, kunnen voor deze gr...

Lees meer

Activeerde u al uw eBox?

Eind september is ook de FOD Financiën in het project van de eBox getreden. Daarmee stapt een belan...

Lees meer

Maakloonwerk in het buitenland: btw gevolgen

Stel u heeft een product. Dat moet nog bewerkingen ondergaan en dat kan het best in het buitenland....

Lees meer

Dubbele bestuursmandaten verboden vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 zijn zogenaamde dubbele bestuursmandaten verboden. Het Wetboek van Vennootscha...

Lees meer

WVV: de tweede sleuteldatum is 1 januari 2020

We kunnen niet voldoende blijven benadrukken hoe belangrijk 1 januari 2020 is voor de toepassing va...

Lees meer

Valse hybrides: waarmee moet u vergelijken?

Met de hervorming van de vennootschapsbelasting werd ook de fiscaliteit van de bedrijfswagen nog ma...

Lees meer

Btw en kleine handelsgeschenken

Als btw-plichtige mag u de btw op goederen die u kocht om ze weer te verkopen, aftrekken. Als u dan...

Lees meer

Mobiliteitsbudget: verduidelijkingen

Sinds 1 mei 2019 kennen we het mobiliteitsbudget: de werkgever vervangt de bedrijfswagens door een...

Lees meer

Een BV zonder maatschappelijk kapitaal

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad in werking op 1 mei 2019. Sindsdi...

Lees meer

Btw-vrijstelling voor medische en paramedische beroepen

Goed nieuws voor de beoefenaars (en klanten) van osteopatie, chiropraxie en esthetische chirurgie:...

Lees meer

Een schadevergoeding kan ook een bedrijfsleidersbezoldiging zijn

Een schadevergoeding kan ook een bedrijfsleidersbezoldiging zijn. Wat telt is de link met het manda...

Lees meer

Btw-teruggave: versoepeling voor starters

Wie btw moet terugkrijgen van de fiscus moet wat geduld oefenen. Een btw-krediet wordt in principe...

Lees meer

Aanvang, wijziging of stopzetting btw-werkzaamheid: binnenkort digitaal aangeven

Wie een zelfstandige activiteit begint, moet daar in principe aangifte van doen bij de btw-administ...

Lees meer

Btw en kleine ondernemingen: geen lijst belastingplichtige afnemers

Ondernemingen die vallen onder de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen moesten tot n...

Lees meer

Vangnet voor zelfstandigen: het overbruggingsrecht

Wie met een eigen zaak van start gaat weet dat hij/zij een risico neemt. Vaak gaat het goed maar so...

Lees meer

De statutendatabank

De statuten van vennootschappen zijn openbaar. Ze regelen het huishouden van de vennootschap. Ze zi...

Lees meer