NIEUWS

Familiale vennootschappen: de nieuwe vennootschappenwet en het Vlaamse erf- en schenkingsrecht

Om te vermijden dat familiale vennootschappen, bij pensionering of overlijden van de bedrijfsleider...

Lees meer

Als uw elektrische bedrijfswagen op benzine rijdt

De afgelopen jaren onderging de fiscaliteit van de bedrijfswagen – de wagen die een werknemer of be...

Lees meer

Catering op een publicitair event

Beroepsmatige restaurant- en receptiekosten zijn niet 100% aftrekbaar. Het etentje met uw klant is...

Lees meer

De forfaitaire kilometervergoeding van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020

Traditioneel wordt kort voor 1 juli bekendgemaakt hoe hoog de kilometervergoeding zal zijn voor de...

Lees meer

Vrijwilligerswerk: belangeloos is niet hetzelfde als gratis

Heel wat burgers zetten zich belangeloos in voor een goed doel. Weliswaar mag er geen loon betaald...

Lees meer

Als een vennootschap een lusthuis ter beschikking stelt…

Hoewel u zou mogen verwachten dat alles wat een vennootschap uitgeeft een aftrekbare beroepskost is,...

Lees meer

Onbelast bijverdienen: de verschillende stelsels

Sinds 2018 kan u onbelast bijklussen. Daar zijn 3 stelsels voor: bijklussen van burger tot burger,...

Lees meer

De jaarrekening in het nieuwe wetboek van vennootschappen

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en het uitvoeringsbesluit bevatten nie...

Lees meer

De NV in het nieuwe vennootschapsrecht

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) biedt u de keuze tussen vier relevante...

Lees meer

Wanneer wordt btw aangerekend op onroerende verhuur?

Sinds 1 januari 2019 is btw verschuldigd bij verhuring van onroerende goederen… of beter gezegd: ka...

Lees meer

Boekhoudkundige rulings: eindelijk van start

Het wetgevend kader van de boekhoudkundige rulings dateert eigenlijk al van 30 december 2016. Maar...

Lees meer

Erfpacht en opstal weldra van onder het stof?

De overdracht van erfpacht of opstal geniet vanaf dit jaar van een belastingvrijstelling. Tenminste...

Lees meer

Vennootschapsbelasting: minimumbezoldiging voor de bestuurders

Kleine ondernemingen kunnen genieten van een lager tarief vennootschapsbelasting. Er zijn een rist...

Lees meer

Woon-werkvergoeding in combinatie met mobiliteitsbudget is loon

Sinds 1 maart 2019 kan een werkgever zijn personeel het zogenaamde mobiliteitsbudget aanbieden in r...

Lees meer

Aangiftetermijnen in PB en VenB

Begin mei werd Tax On Web 2019 geopend. En meteen werden ook de termijnen voor het indienen van de...

Lees meer

Belastingtarief voor achterstallen, opzegvergoedingen, …

Soms ontvangt u een som geld die u eigenlijk gespreid over enkele jaren of op een ander moment had...

Lees meer

Belastingvermindering voor starters en groeibedrijven: eerst wat meer, dan weer wat minder

Sinds 2016 kan u een belastingvermindering genieten als u investeert in een startende onderneming....

Lees meer

Liefdadigheid zonder btw … maar onder voorwaarden

Wat doet u met uw onverkoopbare voorraad? Aanbieden aan spotprijzen, vernietigen, weggeven? Voeding...

Lees meer

Voorafbetalen in 2019

Ondernemingen die onvoldoende voorafbetalingen doen, worden daarvoor gestraft. Ze moeten een belast...

Lees meer

Referentierentevoeten 2018 goedkope of renteloze leningen aan bedrijfsleiders

Wanneer een vennootschap een goedkope of renteloze lening verstrekt aan een werknemer of bedrijfsle...

Lees meer