NIEUWS

Geen aangifte vennootschapsbelasting: hogere boetes

Een vennootschap die geen aangifte indient, wordt belast op een forfaitair bedrag dat door de wet w...

Lees meer

Onderhoudsgeld naar het buitenland

Onderhoudsgelden zijn, onder voorwaarden, aftrekbaar ten belope van 80% van het uitgekeerde bedrag....

Lees meer

Dividenden: enkel als het kan

Eén van de belangrijke hervormingen uit het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV...

Lees meer

Voordelen alle aard: Wat als het reële voordeel kleiner is dan het forfaitaire?

Als u als bedrijfsleider een lening krijgt van uw eigen vennootschap, dan kijkt de fiscus of de int...

Lees meer

Berekening voordeel alle aard voor bedrijfswagens in 2020

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan...

Lees meer

Mag de fiscus de harde schrijf van uw PC kopiëren?

Mag de fiscus de harde schrijf van uw PC kopiëren om diepgaand onderzoek te doen naar uw fiscale to...

Lees meer

De BV en de inkoop eigen aandelen

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen treedt in werking in 3 stappen. We hadden al...

Lees meer

Afschrijvingen na 1 januari 2020

Bij “Hervorming vennootschapsbelasting 2017” denkt u in eerste instantie aan het goede nieuws: de v...

Lees meer

Nalatigheids- en moratoriuminteresten in 2020

De nalatigheidsinteresten voor kalenderjaar 2020 bedragen 4% aldus een bericht van de administratie...

Lees meer

Administratie versoepelt regeling btw-eenheid

Vennootschappen die economisch, financieel en organisatorisch een groep vormen, kunnen voor deze gr...

Lees meer

Activeerde u al uw eBox?

Eind september is ook de FOD Financiën in het project van de eBox getreden. Daarmee stapt een belan...

Lees meer

Maakloonwerk in het buitenland: btw gevolgen

Stel u heeft een product. Dat moet nog bewerkingen ondergaan en dat kan het best in het buitenland....

Lees meer

Dubbele bestuursmandaten verboden vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 zijn zogenaamde dubbele bestuursmandaten verboden. Het Wetboek van Vennootscha...

Lees meer

WVV: de tweede sleuteldatum is 1 januari 2020

We kunnen niet voldoende blijven benadrukken hoe belangrijk 1 januari 2020 is voor de toepassing va...

Lees meer

Valse hybrides: waarmee moet u vergelijken?

Met de hervorming van de vennootschapsbelasting werd ook de fiscaliteit van de bedrijfswagen nog ma...

Lees meer

Btw en kleine handelsgeschenken

Als btw-plichtige mag u de btw op goederen die u kocht om ze weer te verkopen, aftrekken. Als u dan...

Lees meer

Mobiliteitsbudget: verduidelijkingen

Sinds 1 mei 2019 kennen we het mobiliteitsbudget: de werkgever vervangt de bedrijfswagens door een...

Lees meer

Een BV zonder maatschappelijk kapitaal

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad in werking op 1 mei 2019. Sindsdi...

Lees meer

Btw-vrijstelling voor medische en paramedische beroepen

Goed nieuws voor de beoefenaars (en klanten) van osteopatie, chiropraxie en esthetische chirurgie:...

Lees meer

Een schadevergoeding kan ook een bedrijfsleidersbezoldiging zijn

Een schadevergoeding kan ook een bedrijfsleidersbezoldiging zijn. Wat telt is de link met het manda...

Lees meer