NIEUWS

Grondwettelijk Hof: geen fiscaalvoordelig stelsel auteursrechten voor IT-sector

In een arrest van 16 mei 2024 heeft het Grondwettelijk Hof verduidelijkt dat softwareontwikkelaars g...

Lees meer

Nieuwe cao voor terugbetaling openbaarvervoersabonnement voor werknemers

Heel wat werknemers in ons land maken gebruik van het openbaar vervoer om naar het werk te gaan. Sec...

Lees meer

Een commissaris aanstellen voor vennootschappen en verenigingen: hoe en wanneer?

Wist u dat ondernemingen in België onder bepaalde voorwaarden wettelijk verplicht zijn om een commis...

Lees meer

Fiscale jaarkalender: belangrijke deadlines derde kwartaal 2024

Met welke deadlines in het derde kwartaal van 2024 moet u als cijferberoeper of ondernemer rekenin...

Lees meer

Uitstel informatieplicht btw-aftrek voor gemengde en gedeeltelijke belastingplichtigen

Gemengde belastingplichtigen die het algemeen verhoudingsgetal toepassen Voor deze groep bepaalt...

Lees meer

Federal Learning Account (FLA): registratie van opleidingen uiterlijk op 30 november 2024

De huidige federale regering (in lopende zaken) lanceerde de Federal Learning Account (FLA), waarbij...

Lees meer

Hervorming investeringsaftrek vanaf 2025

Op 20 maart 2024 keurde de kamer in eerste lezing een nieuw wetsontwerp goed over de hervorming van...

Lees meer

Zorgt nieuwe CFC-wetgeving voor Belgische winstbelasting van buitenlandse dochtervennootschappen?

Op 22 december 2023 keurde het federale parlement de nieuwe wetgeving over Controlled Foreign Compan...

Lees meer

Hoe verlaagt u de belastingdruk voor uw eenmanszaak?

De eenmanszaak is en blijft veruit de populairste ondernemingsvorm voor startende ondernemers. In te...

Lees meer

Nieuwe groottecriteria vennootschappen: bijkomende fiscale voordelen?

De fiscale wetgeving voorziet in tal van fiscale gunstregimes om kmo’s te ondersteunen. Denk bijvoor...

Lees meer

Hoe dure schadeclaims vermijden voor uw bedrijf?

Ondernemingen kunnen niet enkel door hun medewerkers, maar ook door hun klanten of leveranciers aans...

Lees meer

ERP, de complete organisatie van uw onderneming in één pakket

Voordelen van ERP-software voor uw kmoAlle bedrijfsprocessen vormen één geheel Door een centraal beh...

Lees meer

Fiscaal voordeel halen uit giften? Dit zijn de voorwaarden

De belastingaftrek bedraagt 45 procent van het bedrag van de gift(en). Bij een minimumgift van 40 eu...

Lees meer

Overheidsopdrachten op maat voor kmo's op vernieuwd digitaal platform

teMeer kmo-vriendelijke maatregelenxtDaarnaast lanceert de overheid nog een aantal andere kmo-vriend...

Lees meer

Btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen bijgestuurd

Onder impuls van Europa wordt 'de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondern...

Lees meer

Vergeet je Reprobel-aangifte niet!

Ontving je als ondernemer een brief of e-mail? Dan ben je verplicht een aangifte in te dienen. Dit k...

Lees meer

UBO-formaliteiten niet nageleefd? Schrapping uit KBO!

Op basis van de Wet van 5 november 2023 houdende diverse bepalingen inzake economie, zoals in werki...

Lees meer

Federale regering bereikt akkoord over verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw van huurwoningen

de bewoonbare oppervlakte mag niet groter zijn dan 200 vierkante meterde bewoners (in dit geval de h...

Lees meer

Gewijzigde btw-regels voor virtuele evenementen vanaf 1 januari 2025

Over het toepasselijk btw-regime voor virtuele evenementen - zoals livestream opleidingen, online s...

Lees meer

Pensioenhervorming definitief goedgekeurd: wat verandert er voor jou en je medewerkers?

Op 4 april 2024 keurde het federale parlement de pensioenhervorming definitief goed. Enkele opvalle...

Lees meer