NIEUWS

De bedrijfsfietsen worden niet gebruikt… hoe zit dat fiscaal en sociaal?

Enkele jaren geleden besliste de wetgever om het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer aan te...

Lees meer

Nieuwe effectentaks boven het doopvont

Op 4 november jl. verraste de regering vriend en vijand met een bericht in het Staatsblad. Dat beri...

Lees meer

Fiscale gevolgen voor zelfstandigen van uitstel van betaling van sociale bijdragen

De vorige regering besliste om zelfstandigen uitstel van betaling te verlenen voor de betaling van...

Lees meer

Wat veranderde er voor de bestuurders in het WVV?

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe r...

Lees meer

BTW op afbraak en wederopbouw: tijdelijk naar 6%

Tot nog toe gold als regel dat het verlaagde BTW-tarief van 6% voor verbouwing enkel maar mogelijk...

Lees meer

De fiscus op bezoek als u niet thuis bent

De BBI heeft verregaande bevoegdheden om belastingplichtigen te controleren. De “visitatie” is er d...

Lees meer

Crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen verlengd tot eind 2020

Crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen verlengd tot eind 2020 Eind augustus verlengde de rege...

Lees meer

De vennootschap met appartement aan zee

Het blijft een moeilijk verhaal: het appartement aan zee op naam van uw vennootschap. De fiscus sta...

Lees meer

Belangenconflicten onder het nieuwe WVV

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) bevat een regeling voor het ontmijnen van bel...

Lees meer

Kmo’s versus grote ondernemingen: betalingstermijn maximaal 60 dagen

Tussen ondernemingen geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. De partijen kunnen daar vr...

Lees meer

Kmo's versus grote ondernemingen: betalingstermijn maximaal 60 dagen

Tussen ondernemingen geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. De partijen kunnen daar vri...

Lees meer

De overdracht van aandelen van de BV

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft de BVBA afgeschaft en vervangen...

Lees meer

Kan de organisator van een gratis evenement de btw aftrekken?

De logica van de btw is dat op het einde van het economisch verhaal de belasting wordt betaald door...

Lees meer

COVID-19 en sociale zekerheid

Midden maart nam de regering in meerdere etappes bijzonder verregaande maatregelen om de verspreidi...

Lees meer

COVID-19: de fiscale maatregelen

Midden maart nam de regering in meerdere etappes bijzonder verregaande maatregelen om de verspreidin...

Lees meer

Aandacht graag voor het cookie- en privacybeleid van uw website

Uitgerekend een website voor juridisch nieuws, “van, voor en over rechtsbeoefenaars” was de eerste...

Lees meer

Nieuw invorderingswetboek en de inhoudsplicht ten aanzien van aannemers

Op 1 januari 2020 trad het ‘Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-...

Lees meer

Geen dividenden ten nadele van de schuldeiser in de BV

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voerde de BVBA af en voerde de BV in. De BV b...

Lees meer

Uw Comm.VA is nu een NV

De commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA) is niet meer. Het nieuwe wetboek van vennootsch...

Lees meer

Het nieuwe WVV en btw

Recent publiceerde de belastingadministratie een circulaire die de impact uitlegt op het stuk van d...

Lees meer